[Rozmiar: 2140 bajtów]
                          Poprzedni Prezesi LTN

[Rozmiar: 4471 bajtów]
prof. Laura Kaufman
(1959-1965)
[Rozmiar: 4337 bajtów]
prof. Tadeusz Krwawicz
(1965-1987)
[Rozmiar: 4052 bajtów]
prof. Tadeusz Baszyñski
(1987-1991)
[Rozmiar: 4129 bajtów]
prof. Edmund Prost
(1991-2008)
                          Pa³ac Czartoryskich - ruina i remont

[Rozmiar: 819 bajtów] [Rozmiar: 5616 bajtów] [Rozmiar: 4071 bajtów] [Rozmiar: 14286 bajtów] [Rozmiar: 14371 bajtów] [Rozmiar: 14603 bajtów] [Rozmiar: 18151 bajtów]
[Rozmiar: 819 bajtów] [Rozmiar: 55071 bajtów] [Rozmiar: 3436 bajtów] [Rozmiar: 7627 bajtów] [Rozmiar: 5339 bajtów] [Rozmiar: 5863 bajtów] [Rozmiar: 6234 bajtów]
                          Pa³ac Czartoryskich po remoncie

[Rozmiar: 819 bajtów] [Rozmiar: 19395 bajtów] [Rozmiar: 5054 bajtów] [Rozmiar: 5181 bajtów] [Rozmiar: 41633 bajtów] [Rozmiar: 41367 bajtów] [Rozmiar: 40860 bajtów]
[Rozmiar: 819 bajtów] [Rozmiar: 40681 bajtów] [Rozmiar: 41114 bajtów] [Rozmiar: 40414 bajtów] [Rozmiar: 40599 bajtów] [Rozmiar: 40096 bajtów] [Rozmiar: 39825 bajtów]
[Rozmiar: 819 bajtów] [Rozmiar: 22313 bajtów] [Rozmiar: 13160 bajtów] [Rozmiar: 15817 bajtów] [Rozmiar: 11953 bajtów] [Rozmiar: 13234 bajtów] [Rozmiar: 5300 bajtów]