Lubelskie Towarzystwo Naukowe - LTN
Plac Litewski 2; 20-080 Lublin
tel./fax +4881 53-213-00; e-mail: biuro@ltn.lublin.pl
konto: Bank PEKAO SA O. Lublin
nr 52 1240 5497 1111 0000 5013 5970
Numer KRS: 0000139899

[Rozmiar: 2140 bajtów]

Gala wręczenia Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta za 2016 r.
                                            jest współfinansowana ze srodków Miasta Lublin.
Gala wręczenia Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta za 2016 r. jest współfinansowana ze środków Miasta Lublin.