[Rozmiar: 2140 bajtów]

ZARZĄD GŁÓWNY


Prezydium Zarządu Towarzystwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk - Prezes
 • prof. dr hab. Marian Budzyński - Wiceprezes
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - Wiceprezes
 • prof. dr hab. Marian Wielosz - Sekretarz Generalny
 • prof. dr hab. Małgorzata Willaume - Zastępca Sekretarza Generalnego
 • dr inż. Krystyna Schabowska - Członek ZG ds. Wydawnictw
 • prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - Delegat
  ds. Regionalnych Towarzystw Naukowych
 • Członkowie

 • prof. dr hab. Ewa Bojar- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • prof. dr hab. Małgorzata Willaume - Przewodnicząca Wydziału I
 • dr Henryk Kowalski - Sekretarz Wydziału I
 • prof. dr hab. Tadeusz Kęsik - Przewodniczący Wydziału II
 • dr hab. Krzysztof Szkucik prof. UP - Sekretarz Wydziału II
 • dr hab. Elżbieta Jartych, prof. PL - Przewodnicząca Wydziału III
 • dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS - Sekretarz Wydziału III
 • prof. dr hab. inż.Andrzej Wac-Włodarczyk - Przewodniczący Wydziału IV
 • dr inż.Joanna Kozieł - Sekretarz Wydziału IV
 • prof. dr hab. Józef Kołodziej - Przewodniczący Wydziału V
 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz - Sekretarz Wydziału V
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap - Przewodniczący Wydziału VI
 • prof. dr hab. Teresa Paszkowska - Sekretarz Wydziału VI
 • dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS - Przedstawiciel Członków Korespondentów
 • dr hab. Radosław Radzki - Przedstawiciel Członków Korespondentów

KOMISJA REWIZYJNA

 • prof. dr hab. Ewa Bojar- Przewodnicząca Komisji
 • ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
 • prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska
 • prof. dr hab. Marian Semczuk
 • prof. dr hab. Edward Skrętowicz
 • prof. dr hab. Wiesław Skrzydło

WŁADZE WYDZIAŁOWE

  Wydział I Nauk Humanistycznych

 • prof. dr hab. Małgorzata Willaume - Przewodnicząca
 • dr hab. Katarzyna Dudka, prof. UMCS - Wiceprzewodnicząca
 • dr Henryk Kowalski - Sekretarz
 • dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW - Członek Zarządu

  Wydział II Nauk Biologicznych

 • prof. dr hab. Tadeusz Kęsik - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Wanda Małek - Wiceprzewodnicząca
 • prof. dr hab. Kazimierz Głowniak - Wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Krzysztof Szkucik - Sekretarz
 • prof. dr hab. Janusz Kocki - Członek Zarządu

  Wydział III Nauk Mat. Fiz. Chem.

 • dr hab. Elżbieta Jartych, prof. PL - Przewodnicząca
 • dr hab. Ryszard M. Janiuk - Wiceprzewodniczący
 • dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS - Sekretarz
 • dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS - Członek Zarządu

  Wydział IV Nauk Technicznych

 • prof. dr hab. inż.Andrzej Wac-Włodarczyk - Przewodniczący
 • dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL - Wiceprzewodniczący
 • dr inż.Joanna Kozieł - Sekretarz
 • dr inż. Krystyna Schabowska - Członek Zarządu
 • dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL - Członek Zarządu
 • dr inż. Jacek Majewski - Członek Zarządu

  Wydział V Nauk Górniczych i Nauk o Ziemi

 • prof. dr hab. Józef Kołodziej - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Bogusław Kaszewski - Wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz - Sekretarz
 • prof. dr hab. Józef Borowiec - Członek Zarządu

  Wydział VI Nauk Teologicznych

 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap - Przewodniczący
 • ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - Wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Teresa Paszkowska - Sekretarz
 • ks. dr hab.Jarosław M. Popławski - Członek Zarządu
 • ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL - Członek Zarządu