[Rozmiar: 2140 bajtów]
 • [Rozmiar: 3126 bajtów] Jerzy Doroszewski: Oświata (...) społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939; cena: 5,25 zł
 • [Rozmiar: 2742 bajtów] Jerzy Doroszewski: Słownik biograficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918-1939; cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2165 bajtów] Jerzy Doroszewski: Zakłady kształcenia nauczycieli w województwie lubelskim w latach 1918-1939; cena: 2,10 zł
 • [Rozmiar: 2909 bajtów] Paweł Fajgielski : Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne; cena: 5,25 zł
 • [Rozmiar: 1891 bajtów] Jerzy Grycz : On the necessary and sufficient conditions for extremes of invariants; cena: 16,80 zł
 • [Rozmiar: 2607 bajtów] Jolanta Krieger: Paraverbale Ausdrücke (...) am Beispiel der Reihe Asterix; cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2392 bajtów] Mariusz Mazur: Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki; cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2385 bajtów] Józef Motyka: Porosty (Lichenes) ; t. II Rodzina Lecanoraceae; cena: 2,10 zł
 • [Rozmiar: 2158 bajtów] Józef Motyka: Porosty (Lichenes) ; t. III, Rodzina Lecanoraceae; cena: 2,10 zł
 • [Rozmiar: 2240 bajtów] Edmund K. Prost: Etyka... w nauce, w polityce, w medycynie, w biznesie...; cena: 5,25 zł
 • [Rozmiar: 2602 bajtów] Wiktor Oktaba: Probabiliści (...) i biometrycy od starożytności do 2000 r.; cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 1678 bajtów] Witold Rodkiewicz: Russian Nationality Policy (...)of the Empire (1863-1905); cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2547 bajtów] Jerzy Ternes: Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668); cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2595 bajtów] Beata Tworek: Kultura zdrowotna (...) od połowy XIX do końca XX wieku; cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2595 bajtów] Beata Tworek: Kultura zdrowotna (...) od połowy XIX do końca XX wieku; cena: 10,50 zł
 • [Rozmiar: 2382 bajtów] Mariola Tymochowicz: Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian;cena: 26,25 zł
 • [Rozmiar: 2382 bajtów] Rafał Wawer: Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej;cena: 31,50 zł